Input:

103/1948 Sb., Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové, platné do 3.8.1950 Archiv

č. 103/1948 Sb., Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové, platné do 3.8.1950
VYHLÁŠKA
ministrů zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 20. dubna 1948
o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové.
Ministři zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:
Čl. I.
Dnem 1. června 1948 počne působiti Státní veterinární vyšetřovací ústav se sídlem v Hradci Králové, zřízený podle zákona ze dne 16.