Input:

103/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 103/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965
ZÁKON
ze dne 29. května 1947,
kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Živnost foukače technického skla se prohlašuje za řemeslnou s obmezními vytčeními v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnostenského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest osvobozen, kdo před