Input:

102/1968 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí, platné do 29.2.1988 Archiv

č. 102/1968 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí, platné do 29.2.1988
[zrušeno č. 7/1988 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 2. července 1968
o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách:
§ 1
(1) Křížením pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí (dále jen „přejezdy“) musí být označena, popř. zabezpečena.
(2) Přejezdy bez závor se označují výstražným křížem.1) Přejezdy se závorami se takto neoznačují.
(3) Jde-li o přejezd bez závor s nepatrným železničním provozem, drážní správní orgán může povolit, aby přejezd nebyl označen výstražným křížem. Takový přejezd v době železničního provozu musí být střežen drážním pracovníkem; bližší podmínky stanoví drážní správní orgán. Správce pozemní komunikace označuje přejezd dopravní značkou „vlečkový přejezd“2) a vlak nebo drážní vozidlo musí před ním zmírnit rychlost.
§ 2
(1) Přejezd musí být zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením podle příslušné technické normy3) , vyžaduje-li to dopravní intenzita na přejezdu a rozhledové poměry.
(2) Přejezdové zabezpečovací zařízení musí varovat uživatele pozemní komunikace s dostatečným časovým předstihem, že se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vozidlo,
a) dvěma červenými střídavě kmitajícími světly a přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku,
b) sklopením závorových břeven, a jsou-li závory obsluhovány na dálku, zvukovou (světelnou) výstrahou dávanou před sklopením závorových břeven nebo
c) kombinací světelného (zvukového) výstražného

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací