Input:

R 102/1968; Sociální zabezpečení Garance

č. 102/1968 Sb. rozh.
U dôchodkov priznaných pred platnosťou zák. č. 101/1964 Zb. sa vylučuje zvýšenie za dobu ďalšieho zamestnania a za dobu odbojovej činnosti a väznenia zo zdanenia len na žiadosť dôchodcu. Pokiaľ teda dôchodca nepožiadal o vylúčenie zvýšenia dôchodku z uvedených dôvodov zo zdanenia, nebol Štátny úrad sociálneho zabezpečenia povinný vykonať úpravu dôchodku; dôchodok vyplácaný dôchodcovi po 1. 7. 1964 nie je potom možné považovať za nesprávne vymeraný v zmysle § 53 ods. 1 zák. č. 101/1964 Zb. s tým, že nebola vykonaná úprava podľa § 126 ods. 4 cit. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. 6. 1968, 7 Cz 42/68.)
Štátny úrad sociálneho zabezpečenia - Správa dôchodkov v Bratislave vylúčil na žiadosť navrhovateľky zo zdanenia zvýšenie dôchodku v zmysle § 126 ods. 1 zák. č. 101/1964 Zb. rok naspäť od podania žiadosti.
Krajský súd v Bratislave zrušil uznesením zo 6. 10. 1967 rozhodnutie odporcu; dôvodil, že nárok navrhovateľky, ktorá k 1. 7. 1964 nebola zamestnaná, je treba posudzovať podľa § 53 ods. 1 zák. č. 101/1964 Zb. Ak teda odporca zistil, že navrhovateľke bolo do zdanenia dôchodku pojaté aj zvýšenie dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania, bol podla názoru súdu povinný upraviť jej dôchodok spätne od 1. 7. 1964.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon a toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Navrhovateľka je požívateľkou starobného dôchodku od 1. 3. 1962. Podľa § 126 ods. 4 zák. č. 101/1964 Zb. sa u dôchodkov priznaných pred platnosťou citovaného zákona vylučuje zvýšenie za

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací