Input:

102/1961 Sb., Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 102/1961 Sb., Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství, platné do 31.12.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. září 1961
o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 45 odst. 1 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
Úkoly náležející podle předpisů o využití nerostného bohatství krajským národním výborům1) přenášejí se na okresní národní výbory, u nichž jsou pro splnění těchto úkolů vytvořeny potřebné předpoklady. O tom, jsou-li u okresního národního výboru vytvořeny tyto předpoklady, rozhoduje krajský národní výbor; před rozhodnutím vyžádá si vyjádření obvodního báňského úřadu.
§ 2
Krajské národní výbory plní úkoly