Input:

102/1952 Sb., Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1990 Archiv

č. 102/1952 Sb., Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1990
[zrušeno č. 389/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952
o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 21 zákona č.