101/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb, o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 101/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. února 2004,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, se mění takto:
1. V § 1 se slova „8. květen - Den osvobození“ nahrazují slovy „8. květen - Den vítězství“.
2. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden - Den památky obětí holocaustu a
 
 Nahoru