Input:

101/1969 Sb., Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání, platné do 30.6.2000 Archiv

č. 101/1969 Sb., Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání, platné do 30.6.2000
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 14. srpna 1969
o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí
Slovenského národního povstání
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
Ke 25. výročí Slovenského národního povstání se vydávají stříbrné pětadvacetikoruny.
§ 2
(1) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 16 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 34 mm, její