Input:

101/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém Garance

č. 101/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
VYHLÁŠKA
ze dne 31.července 1965
o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
Dne 29. dubna 1958 byla v Ženevě sjednána Úmluva o pobřežních vodách a pásmu přilehlém.
Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. října 1958.
S Úmluvou o pobřežních vodách a pásmu přilehlém vyslovila vláda souhlas dne 26. dubna 1961 a Národní shromáždění dne 26. června 1961. President republiky Úmluvu