Input:

101/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla Garance

č. 101/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 3. října 1962
o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla, se mění a doplňuje takto:
1. § 9 odst. 2 zní:
„(2)  Tolerance na dodržování dodávek tepla v tmp pro výrobní účely činí +3 %, pro otop v obytných domech a sídlištích +10 %. Tlak a teploty páry, popřípadě teplé nebo horké vody, mohou kolísat od minimální do maximální hodnoty, sjednané ve smlouvě.”
2. § 22 odst. 1 zní:
„(1)  Za nedodání, neodebrání nebo překročení měsíčního (u dodávek tepla pro