Input:

101/1960 Sb., Zákon o sloučení některých ministerstev, o převzetí řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví Garance

č. 101/1960 Sb., Zákon o sloučení některých ministerstev, o převzetí řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
ZÁKON
ze dne 11. července 1960
o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Rostoucí význam vodního hospodářství a úzká souvislost mezi plánovitým využíváním vodních zdrojů pro účely zemědělství a pro účely celého národního hospodářství i pro uspokojování stále rostoucích potřeb obyvatelstva vyžadují soustředit ústřední řízení vodního hospodářství do jednoho místa. Na ministerstvo zemědělství se převádí z dosavadního ministerstva energetiky a vodního hospodářství působnost, kterou toto ministerstvo vykonávalo na úseku řízení vodního hospodářství, zejména působnost ústředního vodohospodářského orgánu podle zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb.
(2)  Ministerstvo zemědělství se přeměňuje v ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
§