Input:

101/1953 Sb., Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek, ve znění účinném k 31.12.1955 Garance

č. 101/1953 Sb., Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek, ve znění účinném k 31.12.1955
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953
o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/1955 Sb.
(k 31.12.1955)
mění, nepřímo
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, probíhá promlčecí doba aspoň tříletá, nepromlčí se před uplynutím roku 1955.
(2)  Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních, u nichž skončila promlčecí doba aspoň tříletá v době od 1. ledna 1949 do dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, lze uplatnit do konce roku 1955, ačli tomu již nebrání pravomocné rozhodnutí.
§ 2.
Ustanovení § 1 nelze užít pro pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona, pro pohledávky z poměru pracovního, pro nároky z poměrů směnečných a pro pohledávky z právních poměrů upravených zákonem