Input:

101/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 101/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení, platné do 31.12.1956
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952
o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1)  Další trvání nároků na důchod osob mladších 60 let, které byly před dnem 1. ledna 1953 příjemci odpočivných platů ze státního (veřejného) pensijního zaopatření a staly se důchodci národního pojištění, se napříště posuzuje jen podle předpisů o národním pojištění.
(2)  Ustanovení