Input:

100/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956 Garance

č. 100/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. září 1967
o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 8. října 1956
„Článek II
1. K přestupu