Input:

100/1951 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 100/1951 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1953
NAŘÍZENÍ
ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra
ze dne 21. prosince 1951
o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1.
Rejstřík trestů vede generální prokuratura.
§ 2.
(1)  Do rejstříku trestů se zapisují tresty pravomocně uložené:
a)  soudem,
b)  národním výborem, pokud nebyly uloženy v blokovém řízení.
(2)  Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.
(3)  Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších než osmdesát let se z rejstříku trestů odstraní.
§ 3.
Soudy a orgány státní správy jsou povinny sdělovat generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 4.
(1)  Výpis z rejstříku trestů se vydá jen soudu nebo orgánu státní správy anebo osobě, jíž se