Input:

100/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 100/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty, platné do 6.5.1953
ZÁKON
ze dne 9. dubna 1946,
kterým se zřizují pedagogické fakulty.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Při všech universitách v zemích českých a na Slovensku se zřizují pedagogické fakulty (§ 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva).
(2)  Jejich úkolem je pěstovati vědy pedagogické a vzdělávati v těchto vědách kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých. Pedagogické fakulty poskytují svým posluchačům vzdělání i v jiných oborech, které stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením zřizovala pobočky pedagogických fakult mimo sídla universit.
§ 3.
(1)  Statut