10/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

10/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 10/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2016 byla v Kuvajtu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 29. července 2016.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda
mezi vládou České republiky
a vládou Státu Kuvajt
o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Státu Kuvajt (dále jen „strany“),
vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy,
vedeny přáním zjednodušit proces vstupu a opuštění území držitelů diplomatických pasů obou
smluvních
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru