Input:

10/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů Garance

č. 10/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2000,
kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku