Input:

10/1966 Sb., Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 31.12.1985 Archiv

č. 10/1966 Sb., Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 31.12.1985
[zrušeno č. 111/1985 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitřního obchodu
ze dne 11. února 1966
o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi
Ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí a hlavním arbitrem Československé socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
(1) V prodejnách státního obchodu, spotřebních a výrobních družstev a jiných organizací (dále jen „prodejna“) mohou socialistické organizace nakupovat zboží, pokud výše jednoho nákupu nepřesáhne částku 200 Kčs, za hotové. Jde-li o nákup zboží, který přesahuje částku 200 Kčs, předloží socialistická organizace písemnou objednávku a uhradí jej bezhotovostně na základě faktury.1)
(2) Ve velkoobchodních

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací