Input:

R 10/1966 (tr.); Spolupachatelství. Zákaz činnosti Garance

č. 10/1966 Sb. rozh. tr.
Pachateli, který pomáhal druhému k spáchání trestného činu opilství (§ 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák.) v dopravě, nelze uložit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. 12. 1965 - 5 Tz 53/65.)
Z odůvodnění:
Rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 1965 sp. zn. 2 To 303/65 byl zrušen výrok o trestu rozsudku okresního soudu v Trutnově ze dne 1. 7. 1965 sp. zn. 3 T 220/65 a při nezměněném výroku o vině obviněného pomocí k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák. byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců a podle § 49 odst. 1 tr. zák. trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou roků.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud rozsudek krajského soudu ve výroku o trestu zákazu řízení motorových vozidel zrušil.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Trutnově sp. zn. 3 T 220/65 ze dne 1. července 1965 byl obviněný uznán vinným pomocí k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c) a § 201 tr. zák. a odsouzen podle § 201 tr. zák. k trestu nápravného opatření v trvání 10 měsíců se srážkou z odměny za práci 25 % beze změny zaměstnání. Proti tomuto rozsudku podal odvolání okresní prokurátor. Krajský soud rozsudkem ze dne 29. 7. 1965 sp. zn. 2 To 303/65 zrušil výrok rozsudku o trestu a uložil obviněnému nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců a dále podle § 49 odst. 1 tr. zák. trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Usnesením okresního soudu v Trutnově ze dne 16. září 1965 sp. zn. 3 T 220/65 byl trest odnětí svobody obviněnému amnestován.
Pomoci k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák. se obviněný dopustil tím, že dne 11. dubna 1965 na taneční zábavě poskytl spoluobviněnému B jedno desetistupňové pivo, ačkoliv věděl, že B předtím vypil nejméně čtyři desetistupňová piva a bude řídit motocykl. Po zábavě, během které B vypil nejméně osm desetistupňových piv, odejel B na motocyklu a cestou narazil do skupiny tří chodců, z