Input:

10/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií, ve znění účinném k 20.12.1999 Garance

č. 10/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií, ve znění účinném k 20.12.1999
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. ledna 1965
o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
56/2000 Sb. m. s.
(k 4.4.1997)
ruší ve vztahu mezi ČR a Chorvatskem
59/2000 Sb. m. s.
(k 20.12.1999)
ruší ve vztahu mezi ČR a Makedonií
Dne 14. března 1964 Byla v Bělehradě podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií.
Vláda Československé socialistické republiky vyslovila s Dohodou souhlas dne 3. června 1964.
Dohoda na základě svého článku 11 vstoupila v platnost dnem výměny nót o schválení, tj. dne 3. července 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA

o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kladouce si za cíl v zájmu obou států rozšířit spolupráci v oblasti turistického ruchu, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat cestování turistických skupin i jednotlivých turistů z jednoho státu do druhého k návštěvě turistických a historických míst, veletrhů, výstav a kulturních, sportovních a jiných podniků.
Článek 2
Smluvní strany učiní opatření k usnadnění hraničních, celních a ostatních formalit, spojených s přechodem hranic turisty obou států.
Článek 3
Pro rozvoj turistiky učiní smluvní strany opatření k usnadnění dopravního spojení mezi oběma státy.
Článek 4
Smluvní strany umožní potřebnými opatřeními spolupráci orgánů obou států, jímž přísluší péče o turistiku, a jiných organizací a institucí, zainteresovaných na rozvoji turistického ruchu.
Článek 5
Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací pro turistický