Input:

10/1960 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí Garance

č. 10/1960 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 8. února 1960
o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí.
Ústřední rada odborů stanoví podle článku 17 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí a § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí:
Článek 1
Základním organizacím ROH poskytuje vedení závodu příspěvek k úhradě nákladů jejich činnosti. Příspěvek je splatný čtvrtletně předem a počínaje 1. lednem 1960 činí
1. v závodech s méně než 250 zaměstnanci 1/2 % z úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí,
2. v závodech s větším počtem zaměstnanců, ale nepřesahujícím 500 zaměstnanců 1/3 % úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, nejméně však částku odpovídající 1/2 % úhrnu průměrných hrubých mezd a platů, které by připadly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí na 250 zaměstnanců tohoto závodu,
3. v závodech s více než 500 zaměstnanci 1/4 % úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, nejméně však částku odpovídající 1/3 % úhrnu průměrných hrubých mezd a platů, které by připadly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí na 500 zaměstnanců tohoto závodu.
Článek 2
Pro stanovení procentní sazby pro výplatu příspěvku je rozhodný evidenční počet zaměstnanců v závodě včetně učňů v poslední den před začátkem kalendářního čtvrtletí, na které má být příspěvek vyplacen.
Článek 3
1. Příspěvek závodu se vypočítává z úhrnu hrubých mezd a platů.
2. Úhrnem hrubých mezd a platů se rozumějí mzdy a platy včetně prémií a mimořádných odměn skutečně vyplacené ze mzdového a prémiového fondu a mzdová hodnota produktivní práce učňů (100% mzdy, která by náležela učňům za