Input:

10/1958 Sb., Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství Garance

č. 10/1958 Sb., Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1958
o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Ministerstvo místního hospodářství se zrušuje.
§ 2
(1)  Působnost ministerstva místního hospodářství ve věcech, které nemusejí být obstarávány ústředně, přechází na výkonné orgány krajských národních výborů.
(2)  Působnost ministerstva místního hospodářství v ostatních věcech, které vyžadují ústředního řízení, zejména ve věcech plánování, mezd a cen, finančních a bytových, se přenáší na ústřední orgány, které jsou v těchto věcech obecně příslušné, nebo na jiné orgány, kterým to bude uloženo.
§ 3
Pověřenectvo místního hospodářství se zrušuje. Ustanovení § 2 platí přiměřeně.
§ 4
Ústřední správa geodesie a kartografie se podřizuje ministru vnitra. Správa geodesie