Input:

č. 10/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 10/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Podepsat na exekučním návrhu doložku podle § 433 o. s. ř. je nejen oprávněn, ale i povinen vedoucí úředník oddělení (§ 77 odst. 3 j. ř.|).
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 16. října 1957, 1 Ec 236/56.)
Podle § 433 o. s. ř. může návrh na povolení exekuce vymáhající věřitel podat také u soudu, který se jako rozhodující soud prvé stolice zúčastnil ve věci, o které bylo vydáno rozhodnutí nebo uzavřen soudní smír, tvořící exekuční titul. Není-li tento soud sám exekučním soudem, potvrdí na návrhu, zda návrh souhlasí s exekučním titulem, zda rozhodnutí (soudní smír) je vykonatelné a v jakém rozsahu, a postoupí návrh