Input:

10/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům Garance

č. 10/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 24. února 1955,
kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
(1)  Vědeckým pracovníkům, kteří jsou známi vynikajícími vědeckými pracemi, objevy nebo vynálezy, může Státní komise pro vědecké hodnosti nejpozději do roka ode dne vyhlášení tohoto zákonného opatření na návrh rady vysoké školy, presidia Československé akademie věd, předsednictva Slovenské akademie věd nebo předsednictva Československé akademie zemědělských věd udělit zcela výjimečně vědeckou hodnost doktora věd, aniž byly splněny podmínky § 4 vládního nařízení č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol.
(2)  Státní komise pro vědecké hodnosti si vyžádá před svým rozhodnutím odborný posudek Československé akademie věd nebo ministerstva školství, po případě ministerstva národní obrany.
§ 2.
O vědních oborech, v nichž se