Input:

10/1951 Sb., Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948, platné do 19.12.1968 Archiv

č. 10/1951 Sb., Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948, platné do 19.12.1968
[zrušeno č. 90/1969 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. ledna 1951
o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948.
Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v