Input:

R 1/1967 (tr.); Opuštění republiky Garance

č. 1/1967 Sb. rozh. tr.
U obviněného, který spáchal trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 2 tr. zák. a který se v době rozhodnutí soudu nadále zdržuje v cizině, nejsou splěny předpoklady pro podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody uvedené v ustanovení § 58 odst. 1 tr. zák. Podmíěný odklad výkonu trestu odnětí svobody je v takovém případě v rozporu s účelem trestu ve smyslu § 23 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 1966, 3 Tz 75/66.)
Rozsudkem okresního soudu v Tachově ze dne 3. března 1966 sp. zn. T 27/66 byla obviněná odsouzena za trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců , jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Trestný čin spočíval v tom, že obviněná, která je československou státní občankou , dne 9. 5. 1965 na základě platného povolení odcestovala do Německé spolkové republiky, na území ČSSR se nevrátila a sdělila, že se rozhodla zůstat v cizině.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že rozsudkem okresního soudu v Tachově