Input:

1/1966 Sb., Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování Garance

č. 1/1966 Sb., Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování
Vyhláška
vlády a Ústřední rady odborů
ze dne 5. ledna 1966
k dalšímu rozvoji závodního stravování
Vláda Československé socialistické republiky společně s Ústřední radou odborů stanoví:
§ 1
Vláda a Ústřední rada odborů zrušují svou vyhlášku č. 42/1964 Sb., o závodním stravování, vycházejíce z toho, že zákoník práce ukládá podnikům a