Input:

1/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 1/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny, platné do 31.12.1966
VYHLÁŠKA
ministerstva energetiky a vodního hospodářství
ze dne 23. prosince 1959,
kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny
Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství vyhlašuje podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
(1)  Při dodávce elektřiny ve velkém ze sítí ministerstva energetiky a vodního hospodářství pro hospodářské organizace s výjimkou hospodářských organizací, uvedených v § 2 odst. 1, měří se kromě činné (wattové) elektřiny zpravidla též jalová elektřina, která se neúčtuje ani nepřipisuje k dobru, dodává-li se elektřina od 1. ledna 1960 při neutrální hodnotě účiníku (cos fí) 0,9, tj. činí-li počet jalových kilovoltampérhodin (kVArh) 48 % činných (wattových) kilowatthodin (kWh).
(2)  Při zhoršení účiníku, tj. překročí-li od 1. ledna 1960 počet kVArh 48 % činných kWh, účtuje se z částky vyfakturované za elektřinu (tj. za dodávku kWh za denní sazbu, jakož i za základní plat za příkon, nikoliv však za ostatní položky, např. za dodávku kWh za noční sazbu, za zvýšený stálý plat, za nájemné z měřicí soupravy) v příslušném fakturačním období úplata (penále) formou přirážky, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3)  Při zlepšení účiníku, tj. nedosáhne-li počet kVArh od 1. ledna 1960 48 % činných kWh, poskytuje se na částku vyfakturovanou za elektřinu sleva, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.
§ 2
(1)  Při dodávce elektřiny ve velkém ze sítí ministerstva energetiky a vodního hospodářství pro hospodářské organizace ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, chemického průmyslu, stavebnictví a Ústředního svazu výrobních družstev měří se kromě činné (wattové) elektřiny zpravidla též jalová elektřina, která se neúčtuje ani nepřipisuje k dobru, dodává-li se elektřina od 1. ledna 1960 při neutrální hodnotě účiníku (cos fí) 0,88, tj. činí-li počet jalových kilovoltampérhodin (kVArh) 54 % činných (wattových) kilowatthodin (kWh).
(2)  Při zhoršení účiníku, tj. překročí-li od 1. ledna 1960 počet kVArh 54 % činných kWh, účtuje se z částky vyfakturované za elektřinu (tj. za dodávku kWh za denní sazbu, jakož i za základní plat za příkon, nikoliv však za ostatní položky, např. za dodávku kWh za noční sazbu, za zvýšený stálý plat, za nájemné z měřicí soupravy) v příslušném fakturačním období úplata (penále) formou přirážky, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3)  Při zlepšení účiníku, tj. nedosáhne-li počet kVArh od 1. ledna 1960 54 % činných kWh, poskytuje se na částku vyfakturovanou za elektřinu sleva, jejíž výše v procentech je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.
§ 3
(1)  Přirážka nebo sleva za účiník podle § 1 odst. 2 a 3 a § 2 odst. 2 a 3 se účtuje nebo připisuje k dobru pouze tehdy, měří-li se dodávka jalové elektřiny trvale elektroměrem, a to u dvojsazbového jalového elektroměru nebo u jednosazbového jalového