Input:

1/1955 Sb., Zákonné opatření o státní správě ve věcech plavby, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 1/1955 Sb., Zákonné opatření o státní správě ve věcech plavby, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 26/1964 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 28. prosince 1954
o státní správě ve věcech plavby.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Obstarávat úkoly státní správy ve věcech plavby přísluší ministerstvu dopravy a jemu podřízeným plavebním správám.
§ 2.
(1) Zřizuje se plavební správa v Praze a plavební správa v Bratislavě.
(2) Plavební správy vykonávají svou působnost přímo nebo svými orgány; těmito orgány jsou pobočky plavebních správ a kapitanáty s odbočkami a stanicemi. Pobočka plavebních správ, kapitanáty a jejich odbočky zřizuje a zrušuje ministr dopravy; stanice zřizuje a zrušuje příslušná plavební správa.
§ 3.
Ministerstvo dopravy přísluší zejména
a) určovat potřeby a zastupovat zájmy plavby při budování a úpravě vodních cest, veřejných přístavů a překladišť, jakož i hájit zájmy plavby s hlediska celostátního,
b) rozhodovat v zásadních věcech týkajících se způsobilosti plavidel a jejich posádek, jakož i bezpečnosti a úpravy plavebního a přístavního provozu,
c) stanovit podmínky pro dopravu osob a zboží, jakož i pro používání zařízení ve veřejných přístavech a překladištích a vydávat, po případě schvalovat příslušné řády,
d) obstarávat věci námořní plavby.
§ 4.
(1) Plavební správy pečují ve svých obvodech zejména o rozvoj, zdokonalení a zhospodárnění vnitrozemní plavby a o její bezpečnost.
(2) Dosavadní působnost výkonných orgánů národních výborů ve věcech plavby přechází na plavební správy.
(3) V podrobnostech