Input:

1/1954 Sb., Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie, platné do 31.8.1971 Archiv

č. 1/1954 Sb., Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie, platné do 31.8.1971
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1953
o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Stále vzrůstající rozvoj našeho socialistického hospodářství a kulturního života, postupující socialisace venkova a zajišťování obranyschopnosti naší vlasti kladou stále se stupňující požadavky na zeměměřickou a kartografickou službu a plnění jejich úkolů vyžaduje především soustředění výzkumu, plánování, řízení kontroly a výkonu zeměměřických a kartografických prací.
§ 2.
(1)  Zřizuje se ústřední správa geodesie a kartografie jako ústřední úřad pro obor geodesie a kartografie. Řídí ji předseda, kterého jmenuje vláda.
(2)  Ústřední správa geodesie a kartografie je podřízena ministru místního hospodářství.
§ 3.
(1)  Ústřední správa geodesie a kartografie vykonává svou působnost na Slovensku prostřednictvím oblastního orgánu, kterým je Správa geodesie a kartografie na Slovensku. Řídí ji předseda jmenovaný sborem pověřenců.
(2)  Správa geodesie a kartografie na Slovensku je podřízena pověřenci místního hospodářství.
§ 4.
(1)  Na ústřední správu geodesie a kartografie přechází dosavadní působnost ministerstva stavebnictví v oboru veřejného vyměřování a mapování a udělování pověření a vyhlašování oprávnění k výkonu geodetických, topografických a kartografických prací.
(2)  Ústřední správě geodesie a kartografie přísluší zejména
řízení geodetických, topografických a kartografických prací,
vydávání potřebných předpisů,
vykonávání dozoru a kontroly ve všech orgánech zabývajících se výkonnou činností v oboru geodesie, topografie a