Input:

1/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen Garance

č. 1/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. ledna 1950
o zrušení zemských finančních pokladen.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Zemské finanční pokladny v Praze, Brně a Opavě se zrušují. Jejich likvidaci provede