Wait please ...
 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2016 - 2017.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. října 2016

Dnes, 26. října 2016, nastaly tyto změny právních předpisů:

VYHLÁŠENO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

347/2016 Sb.; Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost částka 136 z 26.10.2016
346/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. částka 136 z 26.10.2016
345/2016 Sb.; Nařízení vlády o lodní výstroji částka 135 z 26.10.2016
344/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce částka 134 z 26.10.2016
343/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017 částka 134 z 26.10.2016
342/2016 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu částka 134 z 26.10.2016
341/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů částka 134 z 26.10.2016

NABYLO ÚČINNOSTI

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

POZBYLO PLATNOSTI

27. října - 2. listopadu 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

BUDE VYHLÁŠENO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

NABUDE ÚČINNOSTI

252/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2016
254/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 1.11.2016
316/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2016
327/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. 1.11.2016
329/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 1.11.2016
341/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2016
346/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. 1.11.2016
338/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 2.11.2016
125/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 30.10.2016

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

84/1990 Sb.; Zákon o právu shromažďovacím 1.11.2016
340/2013 Sb.; Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 1.11.2016
564/2006 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 1.11.2016
318/2008 Sb.; Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 1.11.2016
142/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 1.11.2016
304/2014 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 1.11.2016
59/2015 Sb.; Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 1.11.2016
286/2015 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 1.11.2016
260/2003 Sb.; Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 30.10.2016
196/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) 2.11.2016

POZBUDE PLATNOSTI